Οι περιφερειακές μονάδες ενός Η/Υ

Στο μάθημα των ΤΠΕ και με στόχο οι μαθητές να διακρίνουν τις περιφερειακές μονάδες αλλά και το εσωτερικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι μαθητές της Γ και της Δ τάξης αναζήτησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες – πληροφορίες και δημιούργησαν αντίστοιχα κολάζ.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.