Αποσπάσεις εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ

Λόγω προβλημάτων στην λειτουργία της ιστοσελίδας της ΔΠΕ Κυκλάδων αναρτούμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι:

– Έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

– Έχουν πάρει απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ (με φθίνουσα σειρά μορίων)

Προσωρινές Τοποθετήσεις

Λόγω προβλημάτων στην λειτουργία της ιστοσελίδας της ΔΠΕ Κυκλάδων αναρτούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών  ειδικοτήτων, οι οποίοι:

α. Μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

β. Μετατέθηκαν κατά την διαδικασία μεταθέσεων του τρέχοντος έτους

γ. Είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

Προσωρινές Τοποθετήσεις (με φθίνουσα σειρά μορίων)

Λειτουργικά Κενά Εκπαιδευτικών ΔΠΕ Κυκλάδων

Λόγω προβλημάτων στην λειτουργία της ιστοσελίδας της ΔΠΕ Κυκλάδων αναρτούμε τα λειτουργικά κενά όλων των κλάδων και των  ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή σας.

Πρόσκληση Ειδικοτήτων

Λειτουργικά Κενά Ειδικοτήτων

Πρόσκληση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Λειτουργικά Κενά Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με φαξ στο 2281079229

Αναστάσιμη Προσευχή

Όταν ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα και μέχρι την εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα απαγγέλουμε κάθε πρωί την Αναστάσιμη Προσευχή:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος (τρεις φορές).

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον,
Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον.
Τον σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν,
και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν.
Συ γαρ ει Θεός ημών,
εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού,
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αμήν.