Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καλόγερας Λεωνίδας

Αντιπρόεδρος: Βακονδίου Ειρήνη

Γραμματέας: Μηλιώτη Χρυσαυγή

Ταμίας: Παντελοπούλου Λευκάνθη

Μέλη: Σιγάλα Πλουμή

Νίνογλου Ειρήνη

Κυρίτση Κυριακή