Αναστάσιμη Προσευχή

Όταν ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα και μέχρι την εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα απαγγέλουμε κάθε πρωί την Αναστάσιμη Προσευχή:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος (τρεις φορές).

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον,
Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον.
Τον σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν,
και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν.
Συ γαρ ει Θεός ημών,
εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού,
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αμήν.

Πασχαλινά Κουλούρια

Στα πλαίσια του προγράμματος μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό, οι μαθητές της Β τάξης σε συνεργασία με του μαθητές του κλασικού τμήματος του 5ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης έπλασαν, έψησαν και έφαγαν Πασχαλινά Κουλουράκια!!!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Έθιμα Πάσχα

Η Γ΄τάξη, την εβδομάδα πριν τις διακοπές του Πάσχα, κατασκεύασε κούκλες Λάζαρους, έπλασε Λαζαράκια και είπε τα κάλαντα του Λαζάρου στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.