Μεικτοί Αριθμοί και Κλάσματα

Οδηγίες:
1. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
2. Να διαβάσετε προσεκτικά την ερώτηση που σας δίνετε και να προσπαθήστε να μετατρέψετε τα κλάσματα σε μεικτούς και το ανάποδο.
3. Να γράψετε την απάντηση σας στο πλαίσιο που υπάρχει ακριβώς κάτω από την ερώτηση και πατήστε «Submit» (υποβολή).
4. Αν η απάντησή σας είναι σωστή, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια λεκτική επιβράβευση (Correct, Fantastic κτλ).
5. Αν η απάντησή σας είναι λάθος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η σωστή απάντηση και η επεξήγησή, της ώστε να την κατανοήσετε. Για να συνεχίσετε με την επόμενη ερώτηση πατήστε «Got It» (Το κατάλαβα)
Καλή επιτυχία!!!

Απλοποίηση Κλασμάτων

Οδηγίες:
1. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
2. Να διαβάσετε προσεκτικά την ερώτηση και να προσπαθήστε να απλοποιήσετε τα κλάσματα που σας δίνονται.
3. Να γράψετε την απάντηση σας στο πλαίσιο που υπάρχει ακριβώς κάτω από την ερώτηση και πατήστε «Submit» (υποβολή).
4. Αν η απάντησή σας είναι σωστή, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια λεκτική επιβράβευση (Correct, Fantastic κτλ).
5. Αν η απάντησή σας είναι λάθος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η σωστή απάντηση και η επεξήγησή, της ώστε να την κατανοήσετε. Για να συνεχίσετε με την επόμενη ερώτηση πατήστε «Got It» (Το κατάλαβα)
Καλή επιτυχία!!!