Εσωτερικός Κανονισμός

Με την σύμφωνη γνώμη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου διαμορφώθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

 

1. Εισαγωγή
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΑΙΘ)
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δε αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας και το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Τον Κανονισμό εισηγήθηκαν αρχικά οι εκπαιδευτικοί: Γαβαλλάς Γεώργιος (ΠΕ 70), Γεωργίου Σπύρος (ΠΕ 70) και Γαβριηλίδου Κωνσταντίνα (ΠΕ 71), ύστερα από ανάθεση που τους έγινε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου τον Σεπτέμβριο του 2014.

2. Άφιξη στο σχολείο
Η άφιξη των μαθητών το πρωί ολοκληρώνεται έως τις 8.10 που χτυπά το κουδούνι. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου.

3. Αποχώρηση από το σχολείο
Όλοι οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο στις 14:00, εκτός από αυτούς που παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα, οι οποίοι αποχωρούν στις 15:30 ή 16:15.
Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί γι? αυτό το λόγο ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής και αφού έχει επιδοθεί στο συνοδό γραπτή άδεια απουσίας.
Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρηση τους ή τους παραλαμβάνει ταξί ή λεωφορείο, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού ή των μέσων μεταφοράς τους.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφάλεια των παιδιών και μετά το πέρας των μαθημάτων έως και την αποχώρηση του τελευταίου μαθητή.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.

4. Προσευχή- Εκκλησιασμός
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό.
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ? αυτήν, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται ευκαιριακά σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και όχι περισσότερες από μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος. Σε περίπτωση που ετερόδοξος μαθητής δεν θέλει να συμμετάσχει, παραμένει στο χώρο του σχολείου υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής. Με ευθύνη του γονέα μπορεί να προσέλθει και μετά τον εκκλησιασμό την ώρα που θα έχει υποδειχθεί από το σχολείο.

5. Σχολικές γιορτές ? Διδακτικές επισκέψεις
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι? αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές και απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα.
Σε περίπτωση ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης, απαιτείται από την προηγούμενη ημέρα η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα. Η προσέλευση όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική. Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης καθώς και για την επιλογή του προορισμού αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων.
Στις σχολικές γιορτές το διδακτικό ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).
Οι σχολικές γιορτές, ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορούν να πραγματοποιηθούν και κατά τις απογευματινές ώρες.

6. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών
Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολειό χωρίς σοβαρό λόγο.
Οι μαθητές επιβάλλεται να συμβιώνουν αρμονικά και να μην ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή παρατηρούν να αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους, οφείλουν να απευθύνονται στους δασκάλους των συγκεκριμένων διδακτικών ωρών ή στους εφημερεύοντες δασκάλους αν πρόκειται για διάλειμμα.
Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς (π.χ. τους μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών).
Δεν θα πρέπει να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική.
Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι ή αν έχουν τραυματιστεί).
Η συμπεριφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο.
Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν.
Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.
Την ώρα του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, νερού ή τσίχλας και η άσκοπη μετακίνηση, εκτός αν επιτραπούν από το διδάσκοντα.
Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Πρέπει να σηκώνουν το χέρι τους όταν πρόκειται να απευθυνθούν στον διδάσκοντα.
Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου ούτε να κατεβαίνουν πηδώντας τις σκάλες.
Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.
Κάθε Τετάρτη για το τρέχον σχολικό έτος παίζουμε τους οικοφύλακες. Μαζεύουμε τα σκουπιδάκια, ελέγχουμε το προαύλιο και φροντίζουμε το σχολείο μας.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας μεταβαίνουν στο διάδρομο του Α? κτηρίου. Κανένας μαθητής δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του σχολείου (π.χ. αποθήκες) ούτε να γράφουν ή να ζωγραφίζουν άσκοπα στους πίνακες.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές δεν σηκώνονται ούτε αποχωρούν χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.
Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα οι μαθητές κάθε τάξης μπαίνουν σε σειρές όπως στην πρωινή προσευχή και προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας ανά τάξη, χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται. Κάθονται στις θέσεις και περιμένουν ήσυχα τον δάσκαλο χωρίς να περιφέρονται στους διαδρόμους ή να φωνάζουν.
Λίγο πριν την λήξη του σχολικού ωραρίου οι μαθητές τακτοποιούν, όσο είναι δυνατόν, την αίθουσα (καρέκλες, θρανία και σκουπίδια).
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου για κανένα λόγο.
Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.
Δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο του σχολειού χωρίς άδεια του δασκάλου τους.
Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου.
Όλες οι εργασίες που αναρτώνται στους χώρους του σχολείου γίνονται σεβαστές από όλους.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, δεν παίζουμε με κλαδιά, ξύλα, πέτρες ή οτιδήποτε άλλο έχει απαγορευτεί από το σύλλογο διδασκόντων (π.χ. μπάλες). Δε σκαρφαλώνουμε στα δέντρα και στα κάγκελα του προαυλίου.
Δε μαδάμε τα φύλλα και τα λουλούδια από τα δέντρα και δεν ρίχνουμε χαλίκια από τη δεύτερη αυλή του σχολείου- στην οποία απαγορεύεται και η πρόσβαση.
Δεν αφήνουμε τις βρύσες ανοιχτές. Δεν πίνουμε με το στόμα από τη βρύση του πόσιμου νερού.

7. Παιδαγωγικός έλεγχος ? Κυρώσεις
Παρότι προτιμάται η θετική ενίσχυση των μαθητών, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι για κάθε παραβατική πράξη τους, θα υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:
α. Παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Παραπομπή στον διευθυντή
δ. Ενημέρωση γονέων
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου
ζ. Αλλαγή τμήματος
η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου? της περίπτωσης δ ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης? των ε, στ και ζ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα και σχολικός σύμβουλος. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

8. Διδακτικό προσωπικό
Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.
Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας ταυτόχρονα με τους μαθητές.
Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο με εξαίρεση την περίπτωση σωματικής ανάγκης (τουαλέτα- νερό).
Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών. Καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας από το δάσκαλο της τάξης, κατά την οποία οι γονείς μπορούν προαιρετικά να συζητήσουν μαζί του ο,τιδήποτε τους απασχολεί. Οι προγραμματισμένες ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του δασκάλου κάθε μήνα.
Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των μαθημάτων τους, με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων.
Σέβονται το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης των μαθημάτων.
Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να επεμβαίνουν σε περίπτωση ανάγκης, διευκολύνοντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
Σέβονται την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα κάθε μαθητή που οφείλονται σε κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8:00. Για να μη ταλαιπωρούνται οι μαθητές που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές, καλό θα ήταν να ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.
Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
Φροντίζουν να ενημερώνονται για τυχόν κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών τους.
Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.
Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

9. Ο Διευθυντής του Σχολείου
Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.
Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.
Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη.
Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών
Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ? άλλον τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.

10. Γονείς και κηδεμόνες
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό.
Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του σχολείου).
Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί οποιονδήποτε μαθητή στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το γνωστοποιεί στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια ?αν δεν επιλυθεί?στον Διευθυντή.
Γενικότερα, κανένας εξωσχολικός ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς προφορική άδεια εισόδου.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.
Ο γονέας-κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το παιδί του στη σχολική περιουσία.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών τους οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.
11. Βιβλιοθήκη
Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ανά τάξη. Κάθε δάσκαλος επιλέγει ένα σύνολο βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου τα οποία τοποθετεί στην τάξη του.
Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το δάσκαλο της τάξης.
Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.

12. Σχολική ιστοσελίδα
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο.
Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στο ιστολόγιο ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι? αυτές.
Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.
Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο του σχολείου απηχούν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
Στο ιστολόγιο μπορούν να αναρτώνται ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που αφορούν τη λειτουργία του.
Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

14. Βοηθητικό προσωπικό
Καθαρίστρια- Σχολικοί Τροχονόμοι
Η καθαρίστρια και οι σχολικοί τροχονόμοι οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριό τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.
Η καθαρίστρια και οι σχολικοί τροχονόμοι απευθύνονται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά τους και δέχονται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους μόνο από αυτόν.
Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το έργο τους, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.
Το βοηθητικό προσωπικό οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.